يادداشت حقوقي

این ایمیل‌های نامطمئن

شهریور ۱۴م, ۱۳۹۵
این یادداشتم را در روزنامه دنیای اقتصاد از این‌جا بخوانید.در فضای تجارت بین‌الملل، نکات ساده، اما بسیار خطیری وجود دارد که بی‌توجهی به آن‌ها ممکن است مشکلات بزرگی را به همراه بیاورد. برخی از این نکات را در هیچ کتاب و... ادامه

طرح ادعا در قراردادهای پیمانکاری: سهل یا ممتنع؟

آبان ۲۶م, ۱۳۹۴
این یادداشت را در روزنامه دنیای اقتصاد، از این‌جا بخوانید:http://www.donya-e-eqtesad.com/news/963301/در قراردادهای پیمانکاری، که معمولا در زمره قراردادهای بلندمدت جای می‌گیرند، یکی از دغدغه‌ها و مشکلات رایجی که کارفرما همواره با آن سر و... ادامه

شش اشتباه رایج در مورد داوری تجاری بین‌المللی

آذر ۷م, ۱۳۹۲
این یادداشتم را در روزنامه‌ی دنیای اقتصاد از این‌جا بخوانید. بسیار عجیب است که هنوز اشخاص و شرکت‌هایی هستند که مراودات تجاری بین‌المللی قابل توجهی دارند، اما با داوری و قدرت و اهمیت آن در تنظیم مروادات تجاری و حل و... ادامه

خانه‌ی سینما پس از بازگشایی

شهریور ۲۶م, ۱۳۹۲
این یادداشت را در صفحه‌ی آخر روزنامه‌ی اعتماد از این‌جا بخوانید. از بازگشایی خانه‌ی سینما البته همه خوشحالیم. اما معنایش این نیست که فراموش کنیم این نهاد صنفی مدت‌های مدید، تنها به دلیل پاره‌ای مسایل سلیقه‌ای... ادامه